Bài viết

 

Trần Huy Hoàng và 2 bàn tay

Trần Thành Công


Anh Huy Hoàng quen biết rất nhiều người trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Baden-Württemberg và các tiểu bang khác  trong Cộng Hoà Liên Bang Đức. Hầu hết người Việt Nam Tị nạn cộng sản từ thế hệ 1 tại CHLB Đức đều biết anh Huy Hoàng qua các hoạt động xã hội của anh đối với Liên đoàn Hướng đạo Việt Nam,cựu Trưởng Công đoàn công giáo Việt Nam CĐ Thánh Phero tại Künzelsau, thành viên trong Hội đồng Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 thuộc Giáo phận Rottenburg-Stuttgart

Anh Huy Hoàng với dóc váng trung bình của 1 người đàn ông Việt nhưng có một trái tim tình cảm to lớn, một tâm hồn quảng đại và hăng say đã dấn thân không mệt với các trách nhiệm quan trọng trong các hoạt động xã hội hữu ích cho Cộng đồng Việt nam Tị nạn cộng sản tại CHLB Đức.

Anh Huy Hoàng là một trong những người Việt Tị nạn cộng sản đầu tiên đã đặt viên đá xây dựng cộng đồng người Việt bằng chính sự sáng tạo và cố gắng của anh, như anh vẫn thường nói:  “tui làm cái gì tui có thể làm” Anh Huy Hoàng đã tận tụy hoàn thành nhiều công việc với tinh thần trách nhiệm và hy sinh hiếm có. Trong những ngày hôm nay, khi những dòng Tin Buồn, Cáo Phó trên trang WEB Gxvn Stuttgart, cđ Thánh Phero báo tin về ” Sự chia tay vĩnh viễn của Ông, Anh, Chú, Bác Giuse Trần Huy Hoàng ” với tất cả mọi người đã từng gặp gỡ hay cùng làm việc sẽ hiểu rằng chúng ta đã mất đi 2 Bàn Tay lớn của Trần Huy Hoàng.
08.06.2015
Trần Thành Công (Fotos do gia đình và bạn cung cấp)