Nốt nhạc thánh ca

Abba Cha Ơi!
Ai ăn thịt ta
Ai được lên núi Thánh
Ai kính sợ Chúa
Ai là anh em ta
Ai là anh em tôi
Ai liều mạng sống
Ai muống theo ta
Ai tuyên xưng ta
Ai vất vả
Ai yêu mến Thầy
Alleluia
Alleluia Chúa sống lại
An bình ra đi
Ăn cùng tấm bánh
Ăn cùng tấm bánh, uống cùng Chén Thánh
Ánh mắt Chúa nhìn
Ánh mắt Chúa trong đời
Ánh mắt tình yêu
Ánh mắt hiệp nhất
Ánh mắt sáng ngời
Ánh sáng Bêlem
Ánh sáng bừng lên
Ánh sáng đến
Ánh sáng tình Chúa
Ánh sáng trời đông
Ánh tình yêu
Ân huệ Chúa ban
Ân huệ tình yêu
Ăn năn tội
Ẩn nấu bên ngài
Ân tình Chúa
Ân tình đêm Thánh
Bao la tình Chúa
Biết bao là hồng ân
Bỏ Ngài con biết theo ai
Bước đi bên Ngài
Ca Lên Đi 01
Cát bụi hư vô
Cầu xin Thánh Giuse
Chẳng khi nào
Chiều nguyện cầu
Chỉ trong Thiên Chúa
Chỉ vì vinh danh Chúa
Chúa bao bọc
Chưa bao giờ
Chúa chăn nuôi tôi
Chúa đã sống lại
Chúa đã tác tạo
Chúa Gọi Con Về
Chúa thương con
Chúa vẫn chờ
Chúc tụng Chúa
Có Chúa chở che
Có Chúa trong đời
Con chẳng có gì để dâng
Con chiên bị giết
Con có tội
Còn tình yêu nào
Con vẫn cậy trông Chúa
Con về với Mẹ La Vang
Của lễ con dâng
Của lễ ngát hương
Cùng dâng lên
Đấng cao trọng
Dâng Cha khoan nhân
Đâng Cha toàn năng
Dâng Chúa niềm tin
Dâng Chúa xuân những tân toan
Dâng lên Ngài
Dâng Mẹ Lavang
Dâng về Chúa
Danh Chúa rực sáng
Đây mình máu Thánh
Đây nhiệm tích
Đêm thâu vườn dầu
Đến với Chúa
Điều Chúa muốn
Điều gì phải lo
Đi Galilê
Đi tìm đấu
Đi trên sóng nước
Đi về nhà Chúa
Đời sống Thánh Giá
Dọn đường đón Chúa
Đồng cỏ xanh
Đồnh hành với Chúa
Đồng xanh thơ
Đưa môn sinh lên núi
Đức Kitô Phục Sinh
Đừng lo lắng chi
Đừng lo ngày mai
Dụ ngôn cỏ lùng
Dụ ngôn nước trời
Đừng sợ
Hân hoan tạ ơn Chúa
Hát lên mừng Chúa
Hát mừng Thánh Giuse
Hãy chiếu soi
Hãy đến
Hãy đến cùng Giuse
Hãy đến mà ăn
Hãy đến tôn thờ
Hiến lễ tình thương
Kinh hòa bình
Là amh em với nhau
Làm con của Cha
Là muối là ánh sáng
Lạy Cha tha thứ
Lạy Chiên Thiên Chúa
Lạy Chúa con thờ
Lạy Chúa xin thương con
Lễ Chúa chịu phép rửa
Lễ Chúa hiển dung
Lên đền Thánh Chúa
Loan tin Chúa Ba Ngôi
Lộc trời phúc người
Lời Chúa
Lời Con thành tâm
Lời thề hôm xưa
Lòng Chúa bao dung
Lòng tin lớn lao
Lòng tin mạnh mẽ
Lúa gieo trên đồng
Lửa với cỏ lùng
Nài xin Thiên Chúa
Năm câu lạy
Năm chiếc bánh
Nắm tay bước vào
Nắm tay con
Năm Thánh hi vọnng
Năm Thánh hồng ân
Năm Thánh năm toàn xá
Nắm tro tàn
Nâng cao 2
Nâng chén tạ ơn
Nâng hồn lên Chúa
Nắng xuân hồng
Nào ai suy thấu
Nào anh em
Nào biết lấy gì
Nào cùng đến
Nào hãy chúc tụng
Nào hãy mừng vui
Nào hỡi các dân tộc
Nào muôn dân
Nào ta đi
Tâm Tình Ca 3
Thao thức một đời
Tình ngài bền vững
Trông cậy Chúa
Tự tình sám hối
Từ Vực Sâu
Vực Sâu Tối Tăm
Xin băng qua các tầng trời
Xin Ngài Thương Con
Xin Ngôi Ba
Xin thần linh Chúa
Xin Thánh Thần đến