Sống đạoChỉ Cần Tin Là Được Cứu Độ?

Hỏi:

Xin cha giải thích có phải chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu độ hay còn phải làm thêm việc gì nữa?

Trả lời:

Chúa Kitô đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để thi hành Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2: 4)

Chúa Kitô đã hy sinh hiến mạng sống của mình, chết trên thập giá năm xưa để “làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28) vì thế, chỉ một mình Chúa mới mang ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại từ đầu cho đến nay và còn mãi cho đến ngày mãn thời gian, vì “ dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4: 12).

Phải nhờ vào danh đó để được cứu độ vì danh thánh Giêsu có nghĩa là “Chúa cứu dân Người” và cũng đồng thời có nghĩa là nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa mà con người được cứu độ để sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa là Cha trên Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần gian này. Đó chính là Sứ mệnh của Chúa Giêsu, Người “ sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi” như lời Sứ Thần đã nói với Thánh Giuse trong giấc mơ, để truyền cho Thánh Giuse không được bỏ trốn bạn mình là Đức Trinh Nữ Maria đang mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần.(Mt 1: 20-21)

Nói rõ hơn: nếu Chúa Kitô không xuống trần gian làm Con Người và hy sinh chết thay cho cả nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi, thì tuyệt đối không ai có thể làm được gì để được cứu độ và toàn thể nhân loại vẫn còn đắm chìm trong hố duyệt vong, vì phải vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và hạnh phúc bất diệt.Nhưng nay con người có hy vọng được sống hạnh phúc với Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã chết thay và đền tội thay cho cả nhân loại để nối lại tình thân giữa Thiên Chá và loài người.

Như thế, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thật vô cùng quí giá và hữu ích cho phần rỗi của mọi người trong nhân loại. Cho nên, người có niềm tin phải không ngừng cảm tạ Chúa Cha đã cứu độ chúng ta trong Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi khốn khó, và chết nhục nhã trên thập giá để đền tội thay cho con người và cho chúng ta hy vọng được cứu độ.

Chúa cứu độ vì đã hòa giải con người với Chúa Cha để mở đường cho con người được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Nhưng công nghiệp đó không đương nhiên áp dụng cho hết mọi người cách vô điều kiện, không phải vì Chúa không yêu thương và khoan dung đủ để mọi người không cần phải làm gì nữa mà vẫn được hưởng nhờ công nghiệp này. Sở dĩ thế, vì con người còn có tự do để chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa thiên Đàng và hỏa ngục, giữa sự sống và sự chết, nên vấn đề cứu rỗi còn lệ thuộc vào sự chọn lựa này của mỗi người chúng ta.

Nghĩa là, nếu muốn được ơn cứu độ nói trên của Chúa Kitô, thì tin vào Chúa là điều kiện quan trọng vì nó nói lên lòng biết ơn và trông cậy được cứu độ nhờ công cứu chuộc của Chúa.Nhưng tin không có nghĩa là chỉ nói suông ngoài môi miệng mà không làm gì nữa để nói lên niềm tin ấy cách cụ thể.

Thánh Gia-cô-bê Tông đồ đã dạy như sau về việc đức tin phải có việc làm đi kèm thì mới có giá trị:

“…Bạn có biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?

Ông Abraham, Tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là I-xa-Ac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. (Gc 2: 20-22)

Nói khác đi, ông Abraham tin và yêu mến Thiên Chúa và Thiên Chúa biết rõ lòng tin của ông. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn thử thách ông bằng cách đòi ông hy sinh con một của ông là I-xa-ác. Ông đã chứng tỏ lòng tin và mến yêu Chúa của ông cách cụ thể là sẵn lòng hiến tế con mình trên bàn thờ. Và nếu Chúa không sai Sứ Thần can thiệp kịp thời thì I-xa-ac đã bị cha mình sát tế rồi.

Đây là hành động cụ thể nhất, sống động nhất để minh chứng lòng tin và lòng mến của Abraham đối với Thiên Chúa để làm gương cho hết mọi người có niềm tin trong nhân loại từ xưa đến nay và còn mãi về sau.

Chính vì muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chứng minh lòng tin bằng hành động mà Chúa Giê su đã nói với các môn đệ Người xưa kia như sau:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa! lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. (Mt 7: 21)

Nghĩa là không phải cứ nói tin Chúa, kêu thánh Danh Giê su là được cứu đô. Trái lại, tin phải đi kèm với hành động thi hành ý muốn của Cha trên Trời để làm những gì đức tin đòi hỏi về mến Chúa, yêu người, thương giúp người nghèo khó và xa tránh mọi tội lỗi để góp phần vào ơn cứu độ của Chúa Kitô, hầu được sống hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời mai sau.

Thực tế đủ chứng minh điều này: trong thế giới của “văn hóa sự chết” ngày nay, có biết bao sự dữ đang diễn ra ở khắp trên thế giới - nơi mà con người không có niềm tin, hay có mà không sống niềm tin ấy- nên người ta đã và đang làm những sự dữ như oán thù, chia rẽ, khủng bố, giết hại nhau, giết thai nhi, đặc biết là giết trẻ nữ ở Trung cộng và Ấn Độ, gian tham,trộm cướp, bắt cóc, chặt đầu con tin (hostages) hiếp dâm, bách hại người khác nhân danh tôn giáo của mình như bọn cuồng tín Hồi giáo đang làm ở Trung Đông, cùng với bọn buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho bọn ma cô, tú bà cung cấp thú vui dâm ô và ấu dâm (child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi kia.

Thử hỏi : những kẻ đang làm những sự dữ trên đây thì làm sao chúng có thể được cứu độ nếu chúng cứ ngoan cố làm những sự dữ đó mà không biết ăn năn sám hối để xin Chúa thứ tha? Công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô chắc chắn không ích gì cho họ, dù họ có tuyên xưng Chúa Kitô ngoài môi miệng cả trăm ngàn lần thì cũng vô ích mà thôi, vì việc làm thực tế của chúng đã hoàn toàn phỉ nhổ vào niềm tin của chúng. Như thế đủ cho thấy là tin Chúa thì phải chứng minh bằng hành động cụ thể tương xứng. Chúa Kitô đã chứng tỏ tình yêu của Người đối với toàn thể nhân loại bằng hành động cụ thể là hy sinh chết thay cho cả loài người tội lỗi, đúng như lời Chúa đã nói với các môn đệ xưa:

Không có tình thương nào cao cả
Hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng
Vì bạn hữu của mình
.” (Ga 15: 13)

Như vậy, tin Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, là tình thương vô vị lợi, là công bình bác ái và nhân đạo, thì không thể sống với hận thù, gian ác, bất công, bóc lột người khác và dửng dưng trước sự nghèo đói của bao người xấu số trong xã hội, nhất là đam mê những thú vui vô luân vô đạo, như thực trạng của biết bao con người ở khắp nơi trên thế giới đang chìm đắm trong “văn hóa của sự chết” hiện nay.

Chúa Kitô chết một lần trên thập giá năm xưa để cứu cho nhân loại khỏi phải chết đời đời. Nhưng công nghiệp cực trọng này không bao giờ có thể áp dụng cho những kẻ cứ tiếp tục sống trong tội, làm những sự dữ nói trên được.

Chúa cứu chuộc nhưng con người phải cộng tác vào ơn cứu chuộc này bằng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa và xa tránh mọi tôi lỗi, vì chỉ có tội mới đẩy con người ra khỏi tình thương của Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô

Bằng cớ phải xa tránh tội là sau khi tha tội, không ném đá một phụ nữ ngoại tình, bị bọn biệt phải bắt dẫn đến xin Chúa xét xử, Chúa Giêsu đã nói với phụ nữ kia như sau:

Tôi không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8: 11)

Lại nữa, một người bị bị đau ốm đã 38 năm, được Chúa chữa lành cho trong ngày Sa-bát. Nhưng sau gặp lại anh này trong Đền thờ, Chúa đã nói với anh ta như sau:

Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tộ nữa kẻo lại phải khốn hơn trước.” (Ga 5: 14).

Như thế, tội vẫn là nguyên nhân làm khổ con người, làm mất hy vọng cứu rỗi vì nghịch cùng Thiên Chúa là Đấng yêu thương, nhân từ nhưng gớm ghét mọi tội vì tội xúc phạm nặng nề đến bản chất yêu thương và thánh thiện của Chúa.

Tội cũng làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì Chúa không chết để dung dưỡng cho tội mà chết chỉ để cứu con người khỏi chết vì tội mà thôi.Nhưng con người phải cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa để quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi thì mới được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa.Không có sự cộng tác này, thì Chúa không thể cứu ai được, dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa là vô giá và đủ cho con người được cứu độ.

Tóm lại, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô là cần thiết và quan trọng, nhưng quan trong hơn nữa là phải sống niềm tin ấy bằng hành động cụ thể mà đức tin đòi buộc. Nghĩa là không thể miệng nói tôi tin có Thiên Chúa, tin Chúa Kitô là Đấng cứu thế, mà tay lại nhúng vào những sự dữ như thề gian (perjury) giết người, chặt đầu con tin, đặt bom để giết hại kẻ thù địch khiến cho bao người dân vô tội phải chết oan, đốt phá nhà cửa và nơi thờ phượng của người khác. Cũng không thể nói tin có Chúa là Đấng công minh, nhân từ và thánh thiện, mà chân lại bước đi dến những nơi tội lỗi như sòng bạc, nhà tắm hơi, và các nơi cung cấp thú vui vô luân vô đạo đầy rẩy ở khắp nơi trên thế giới tục hóa này..

Nếu lời nói mà không đi đôi với việc làm thi sẽ không bao giờ thuyết phục được ai tin lời mình. Và trong lãnh vực thiêng liêng- sẽ không bao giờ được ơn ích gì vì ơn thánh của Chúa không bao giờ sinh ích cho ai sống mâu thuẫn với niềm tin của mình.Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn