Cuộc đời Chúa Giêsu qua hình ảnh 3/4Chúa Giêsu dùng dụ ngôn giảng dạy

Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu rằng:
"Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiều.
(Mt 13:10-13)

Dụ ngôn người gieo giống

Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thí tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục".   (Mt 13:19-23)

Dụ ngôn cỏ lùng

Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Ðầy tớ mới đến thưa: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng ở đâu ra vậy?" Ông đáp: "kẻ thù đã làm đó!" Ðầy tớ nói: "Vậy ông có muốn ra nhặt đi không?" Ông đáp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: nhặt cỏ lùng trước, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì thu vào kho lẫm.   (Mt 13:24-30)

Dụ ngôn hạt cải

Người nói:
"Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được".   (Mt 13:31-32)

Chúa Giêsu than trách thành Giêrusalem

Giêrusalem, Giêrusalem! Người giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các người không chịu. Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các người. Mà Ta nói cho các người hay: các người sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các người nói:Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!.   (Lc 13:34-35)

Dụ ngôn kho báu và ngọc quý

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.   (Mt 13:44-46)

Dụ ngôn chiếc lưới

Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.   (Mt 13:47-50)

Dụ ngôn đứa con hoang đàng

Dụ ngôn người Samaria nhân lành

Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống

Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Chúa Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúa Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời.   (Mt 16:13-17)

Phêrô con là đá

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.   (Mt 16:18)

Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời

Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.   (Mt 16:19-20)

Phêrô cản lối Thầy

Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

Dụ ngôn chiên lạc mất

Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.   (Mt 18:12-14)

Chúa Giêsu biến hình

Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái". Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!". (Mt 18:2-5)

Chúa Giêsu chúc lành trẻ nhỏ

Người ta đem các em nhỏ đến với Ngài để Ngài đụng đến chúng. Nhưng môn đồ quát rầy chúng. Thấy vậy, Chúa Giêsu phật ý và nói với họ: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người như thế. Quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ không được vào trong đó!" Rồi Ngài bồng ẵm chúng, đoạn đặt tay mà chúc lành cho chúng.  (Mc 10:13-16)

Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông

Người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu bao giờ Triều Ðại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Ðại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này!" hay "Ở kia kìa!", vì này Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.  (Lc 17:20-21)

Chúa Giêsu nói về điều răn lớn nhất

Khi được một người hỏi: "trong sách Luật Môisê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?" thì Giêsu đã trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi"; và Chúa Giêsu nói thêm: "ngươi phải yêu người thân cận như chính mình". (Mt 22:35-40)

Chúa Giêsu cùng với Maria và Martha

Khi ấy, Chúa Giêsu đang đi cùng các môn đệ. Người ghé vào làng kia, có bà Martha đón rước Người vào nhà mình. Em gái bà tên là Maria đến ngồi dưới chân Chúa để nghe Lời Chúa. Còn bà Martha thì bận rộn lo việc hầu tiếp, bà đến thưa rằng: "Thưa Thầy, em tôi để tôi làm một mình, Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với." Chúa trả lời: "Hỡi Martha, con lo lắng và bối rối về nhiều sự quá. Chỉ có một điều cần thiết thôi. Em Maria đã chọn phần tốt nhất, phần chẳng ai cất lấy được."

Xức dầu thơm

Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh đã được Chúa cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Chúa Giêsu. Cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô cùng dự tiệc với Người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Giuđa, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?.Chúa Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu."

Ông Giakêu trên cây

Khi vào Giêricô, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông Giakêu, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

Hai đồng tiền nhỏ của bà goá

Chúa Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em; bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".   (Lc 21:1-4).

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem

Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng".   (Lc 19:41-44)

Chúa Giêsu vào thành Giêsusalem

Khi ấy, có đám đông dân chúng đến dự lễ, vừa nghe biết Chúa Giêsu đến Giêrusalem, họ liền cầm cành lá đi đón Người và tung hô rằng: "Hoan hô, chúc tụng vua Israel, Ðấng nhân danh Chúa mà đến!" Chúa Giêsu gặp một lừa con, liền cỡi lên, như có lời chép rằng: "Hỡi con gái Sion, đừng sợ chi, này vua ngươi cỡi lừa con đến". Thoạt đầu, các môn đệ Người không hiểu các lời này, nhưng khi Chúa Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại những lời đó đã chép về Người và người ta đã làm những điều ấy cho Người.   (Ga 12:12-16)

Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ

Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".  (Ga 2:13-25)

Giêrusalem bị vây hãm

Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!.   (Lc 21:20-23).

Những điềm lạ

Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.   (Lc 21:25-26).

Con Người quang lâm

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.   (Lc 21:27-28).

Phải tỉnh thúc và cầu nguyện

Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đử sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.   (Lc 21:34-36).

Giuđa tìm cách nộp Thầy

Lễ Bánh Không Men, cũng gọi là lễ Vượt qua, đã đến gần. Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu, vì họ sợ dân. Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Ítcariốt, một người trong số Mười Hai. Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh Ðền Thờ về cách thức nộp Người cho họ. Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền. Hắn ưng thuận và tìm dịp tiện để nộp Chúa Giêsu cho họ, lúc không có đám đông.   (Lc 22:1-6)

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua

Ðã đến ngày lễ Bánh Không men, ngày phải sát tế chiên Vượt qua. Chúa Giêsu sai ông Phêrô với ông Gioan đi và dặn: "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua". Hai ông hỏi: "Thầy muốn chúng con dọn ở đâu?" Người bảo họ: "Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào, thì các anh vào thưa với chủ nhà: "Thầy nhắn ông: "Căn phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?" Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị: các anh hãy dọn ở đó". Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.   (Lc 22:7-13)

Bữa tiệc ly

Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nay với các ngươi trước khi Ta chịu đau đớn. Vì Ta bảo các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời. (Lc 22:15-16)

Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

Vào cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu làm một cử chỉ báo trước hy tế thập giá mà Người sẽ dâng ngày hôm sau bằng cách biến đổi bánh và rượu thành Thịt và Máu Người làm lễ vật dâng lên Chúa Cha, rồi bẻ ra phân chia cho các môn đệ và truyền cho các ông phải năng làm việc đó để tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người.

Chúa rửa chân cho các môn đệ

Chúa Giêsu đến chỗ ông Simôn Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simôn Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.

Chúa Giêsu loan báo sự phản bội

Tụ họp với nhau lần cuối, Chúa Giêsu loan báo rằng một trong các môn đệ sẽ phản bội Người: "một trong các con đang ăn cùng ta!"   (Mc 14:18).

Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ

Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Chúa Giêsu bảo các ông: "Vua của các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.   (Lc 22:24-27).

Chúa Giêsu tiên báo Phêrô sẽ chối Người

Chúa Giêsu nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi sống lại, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em". Ông Phêrô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không". Chúa Giêsu nói với ông: "Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần". Nhưng Phêrô lại nói quả quyết hơn: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy". Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu

"Người đem ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan đi với Người.

Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu

"Abba, Lạy Cha! Mọi sự đều có thể được đối với Cha, xin cất chén này khỏi con. Nhưng xin đừng theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn!"   (Mc 14:36).

Thiên Thần an ủi Chúa trong vườn cây dầu

"Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết, các con hãy tỉnh thức mà cầu nguyện" (Mt 26,38). Bấy giờ một thiên thần từ Trời hiện ra để an ủi Ngài.

Tại vườn cây dầu

Cầu nguyện xong, Chúa trở lại với các môn đệ, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Simon, anh ngủ à Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối".   (Mc 14:37-38)

Tại vườn cây dầu

Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!"

Judas phản Chúa

Giuđa cùng đi với đám đông mang gươm giáo gậy gộc đi bắt Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu bị bắt

Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Chúa Giêsu đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". Vừa tới, Giuđa tiến lại gần Người và nói:

"Thưa Thầy!", rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người

Ông Phêrô chém đứt tai phải của người đầy tớ

Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mankhô. Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?" (Ga 18:10-11)

Chúa Giêsu chữa lành tai

Chúa Giêsu chữa liền tai cho tên đầy tớ (Lc 22,51)

Chúa Giêsu bị bắt

Họ điệu Chúa Giêsu đến vị thượng tế.

Chúa Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng

Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại.

Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Ðồng tìm lời chứng buộc tội Chúa Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau.

Chúa Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng

Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Chúa Giêsu:
"Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?"
Nhưng Chúa Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng.

Chúa Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng

Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là Ðấng Kitô, Con của Ðấng Ðáng Chúc Tụng không?" Chúa Giêsu trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến".

Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?" Tất cả đều lên án Người đáng chết.

Phêrô chối Chúa

ông Phêrô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói: "Cả ông nữa, ông cũng đã ở với ông Giêsu "Ông liền chối: "Tôi không biết cô nói gì! "Ông đi ra đến cổng, người tớ gái khác thấy ông, liền nói: "Ông này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét." Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy." Một lát sau, những người đứng đó nói: "Đúng là ông cũng thuộc bọn họ. "Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc quả quyết rằng: "Tôi thề là không biết người ấy. "Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.

Phêrô chối Chúa

Khi Chúa Giêsu bị điệu qua sân, ngang qua Phêrô, Chúa quay lại nhìn Phêrô. Ông thấy trong đôi mắt ấy lòng thương xót và tình yêu mến vô bờ. Ông đã ra ngoài và khóc thảm thiết.

Chúa Giêsu bị họ điệu đến tổng trấn Philatô

Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Ðồng. Sau đó, họ trói Chúa Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Philatô.

Chúa Giêsu ra trước tổng trấn Philatô

Ông Philatô hỏi Người: "Ông là Vua dân Dothái sao?" Người trả lời: "Chính Ngài nói đó". Ông Philatô nói với các thượng tế và đám đông: "Ta xét thấy người này không có tội gì". Nhưng họ cứ khăng khăng nói: "Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giuđê, bắt đầu từ Galilê cho đến đây". Nghe nói thế, ông Philatô liền hỏi xem đương sự có phải là người Galilê không. Khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hêrôđê, ông liền cho gửi Người đến vua Hêrôđê, lúc ấy đang có mặt tại Giêrusalem. (Lc 23:3-7)

Chúa Giêsu ra trước mặt vua Hêrôđê

Vua Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người vì đã từng nghe nói về Người. Vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. Vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. Vua Hêrôđê cùng với bọn lính tỏ ra khinh dể Người, khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Philatô. (Ngày hôm ấy, vua Hêrôđê và tổng trấn Philatô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. (Lc 23:8-12)

Chúa Giêsu ra trước tòa tổng trấn Philatô

Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho đám đông một người tù, tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Baraba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Philatô nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người. (Mt 27:15-18)

Chúa Giêsu ra trước tổng trấn Philatô

Các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Chúa Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai tên này, các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi?" Họ thưa: "Baraba!" (Mt 27:20-21)

Chúa Giêsu ra trước tổng trấn Philatô

Tổng trấn Philatô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các ngươi liệu lấy!" Toàn dân đáp lại: "Máu hắn đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!" Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu, thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đinh vào thập giá.(Mt 27: 24-26)

Chúa Giêsu bị đánh đòn

Bấy giờ ông Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi và đánh đòn Người. (Mt 19:1)

Giuđa hối hận

Giuda bán Chúa lấy 30 đồng bạc, nhưng khi chứng kiến cảnh Thầy mình bị bắt và bị đánh đập tàn nhẫn, Giuđa đã hối hận đem tiền trả lại bọn thượng tế và kỳ mục Do Thái.

Giuđa hối hận

Treo cổ tự tử.

Chúa Giêsu đội mũ gai

Sau khi Chúa Giêsu bị đánh đòn, quân dữ cho Người mặc áo vào, đoạn lấy gai nhọn, khoanh tròn làm mũ gai đóng vào đầu Người. Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Do Thái!", rồi vả vào mặt Người.