Cuộc đời Chúa Giêsu qua hình ảnh 4/4Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ trên đường vác Thập Giá

Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Chúa Giêsu

Bà Veronica trao khăn cho Chúa lau mặt

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

Chúa uống mật đắng

Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm

Quân dữ đóng đinh Chúa Giêsu

Chúa Giêsu bị treo trên Thập Giá

Chia áo Chúa Giêsu

Bọn lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên một phần. Cũng lấy áo trong của Ngài, áo đó không có đường may, nguyên một tấm dệt luôn từ trên chí dưới. Nên họ nói với nhau: ‘Đừng xé nó ra, song hãy bắt thăm, để coi ai được. "Ấy để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: ‘Chúng đã chia nhau áo xống tôi. Bắt thăm lấy áo trong tôi." Đó là việc bọn lính làm."

(Giăng 19: 23-24)

Chế nhạo Chúa Giêsu

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La Tinh và Do Thái như sau:

"Người Này là dân Do Thái".

Thương khóc Chúa Giêsu

Mẹ Maria, thánh Gioan, ba bà Maria đến đứng bên Chúa Giêsu và đám dân chúng đông đảo đi xem Chúa chịu chết, có một số đông phụ nữ khóc thương Chúa Giêsu.

Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi

Một trong hai kẻ trộm trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu

Ðứng gần thập giá Chúa Giêsu, có Mẹ Người... Thấy Mẹ mình đứng đó và thấy môn đệ mình yêu cách riêng đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với Mẹ mình rằng: Thưa Bà, đây là con Bà. Ðoạn Chúa nói cùng môn đệ mình rằng: Ðây là Mẹ con.

(Ga 19:25-27)

Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Người đã bỏ con?

(Mt 27,46; Mc 15,34)

Ta khát

(Ga 19,28)

Mọi sự đã được hoàn tất

(Ga 19,30)

Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con trong tay Cha.   (Lc 23:46)

Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng.   (Lc 23:46)

Màn Đền thờ xé đôi

Sau khi Chúa tắt thở, màn trong đền thờ do Hêrôđê xây dựng ở Jêrusalem xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người.

Đất chuyển động, đá nứt ra

Ðúng người này là Con Thiên Chúa

Viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: "Ðúng người này là Con Thiên Chúa".

(Mt 27:54)

Đánh giập ống chân

Ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu.

Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người

Đâm thủng cạnh sườn Người

Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra.

(Yn 19:31-37)

Tháo đinh Chúa Giêsu xuống

Ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Chúa Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxép đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. (Ga 19:38-39)

Phó Chúa Giêsu ở tay Đức Mẹ

Đưa xác Chúa tới mộ

Đưa xác Chúa tới mộ

Táng xác Chúa Giêsu

Ông Giôxép và Ông Nicôđêmô lãnh thi hài Chúa Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn, theo tục lệ chôn cất của người Dothái. Nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Dothái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Chúa Giêsu ở đó.
(Ga 19:40-42)

Ở lại mộ Chúa Giêsu

Mọi người đi về, còn bà Maria Mácđala và một bà Maria khác ở lại đó, ngồi đối diện vào mồ. (Mt 27:61)

Canh mộ Chúa

Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến Philatô, và nói: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: "Sau ba ngày, Ta sẽ chỗi dậy". Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắm đến lấy trộm hắn đi, rồi phao với dân là hắn đã từ cõi chết chỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp bợm cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước". Ông Philatô bảo họ: "Thì có sẵn lính đó, các người hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết!" Họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ. (Mt 27:62-66)

Chúa Giêsu sống lại

Viếng mộ Chúa Giêsu

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. (Lc 24:1-7)

Viếng mộ Chúa Giêsu

Họ còn đang phân vân, thì kìa hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Ðang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại". (Lc 24:1-7).

Chạy đến mộ Chúa Giêsu

Tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, Maria Mađalêna chạy về báo tin cho môn đệ và nói rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. (Ga 20:1-9)

Ngôi mộ trống

Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. (Ga 20:1-9). Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.

Maria Magdalena gặp Chúa Giêsu

Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Chúa Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? "Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!

Maria Magdalena gặp Chúa Giêsu

Nói xong, bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. "Chúa Giêsu gọi bà: "Maria! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni! "nghĩa là "Lạy Thầy".

Maria Magdalena gặp Chúa Giêsu

Chúa Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"." Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Trên đường Emmaus

Chúa Giêsu hiện ra cùng đi và trò chuyện với hai môn đệ, nói về cả kinh thánh, việc Chúa Giêsu chịu chết, nhưng hai môn đệ không nhận biết ra Chúa.

Trên đường Emmaus

Chúa cùng hai môn đệ ở trong quán trọ, Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, chính là những cử chỉ của Chúa trong bữa tiệc ly, các ông mới nhận ra Chúa chính là người lữ khách đồng hành đã nói chuyện với các ông trên đường Emmaus. Nhưng lúc đó Chúa lại biến hình khỏi tầm nhìn của các ông. Các ông quá ngỡ ngàng và kinh ngạc về sự hiện diện của Chúa. Hai ông liền trở về lại Jerusalem và kể tất cả những gì đã xẩy ra mắt thấy tai nghe cho các môn đệ và bạn bè.

Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ

Vào chiều ngày ấy, ngày 1 trong tuần, nơi các môn đệ ở (vắng ông Tôma), các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". (Ga 20:19-23)

Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem vết thương nơi tay và cạnh sườn

Tám ngày sau, các môn đệ, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Khi trời đã sáng, Chúa Giêsư đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là Chúa Giêsu. Nguời nói với các ông: Nầy, các người có gì ăn không? Các ông trả lời: Thưa không. Nguời bảo các ông: Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.
(Ga 21:4-6)

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói: Chúa đó, Ông Simon Phêrô liền vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần một trăm thước.
(Ga 21:7-8)

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy đem ít cá mới bắt được tới đây.
(Ga 21:9-10)

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.
(Ga 21:11)

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Chúa Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi: Ông là ai?, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh và trao cho các ông; rồi cá, Nguời cũng làm như vậy. Ðó là lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi sống lại từ cỏi chết. (Ga 21:12-14)

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô 3 lần:
“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?”

ông đáp:
Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Chúa Giêsu nói với ông:
“Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. (Ga 21:15-17)

Chúa Giêsu hiện ra tại biển hồ Tibêria

Thật, Thầy bảo thật cho anh biết:
Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn". Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.
Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy".
(Ga 21:18-19)

Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Ðồ

Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (Lc 24:44-47)

Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Ðồ

Chính anh em là chứng nhân của những điều này. "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống".
(Lc 24:48-49)

Chúa Giêsu lên trời

Chúa Giêsu dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. (Lc 24:50-51)

Khi các môn đệ nhìn theo hút Chúa Giêsu lên trời, hai Thiên thần mặc áo trắng đứng bên cạnh họ và hỏi:

“Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Chúa Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”.
(Cv 1:11)

Cuộc phán xét chung

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (Mt 25:31-34)

Cuộc phán xét chung

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm". bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25:35-40)

Cuộc phán xét chung

Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom". (Mt 25:41-43)

Cuộc phán xét chung

Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy". Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời". (Mt 25:44-46)