Thông báo

Chương trình hội Xuân 2016
»13.02.2016 tại Bodelshausen
Trung Thu 2015
»19.09.2015 tại Fasahenhof Stuttgart
Thư mời hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 11.07.2015 Pfaffenhofen a.d.Roth
Thư mời Đại hội Công Giáo kỳ thứ 39
» Từ 23.05 đến 25.05.2015 tại Haßfurt
Tết Trung Thu tại Aichtal-Aich (27.09.2014)
» Giáo xứ Thánh tử đạo Việt Nam (Rottenburg Stuttgart)
Thư mời hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 12.07.2014 Pfaffenhofen a.d.Roth
Chương trình Đại hội Công Giáo
» Từ 07.06 đến 09.06.2014 tại Haßfurt
Thư mời Đại hội Công Giáo
» Từ 07.06 đến 09.06.2014 tại Haßfurt
Chương trình Xuân Giáp Ngọ tại Bodelshausen (01.02.2014)
» Giáo xứ Thánh tử đạo Việt Nam (Rottenburg Stuttgart)
Tết Trung Thu tại Aichtal-Aich (14.09.2013)
» Giáo xứ Thánh tử đạo Việt Nam (Rottenburg Stuttgart)
Thư mời cộng đoàn 15.06.2013
» Mừng Đại Lễ kỷ niệm 25 năm
Thư mời hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 25.05.2013 Pfaffenhofen a.d.Roth
Thư mời Đại hội Công Giáo
» 18.05.2013 - 20.05.2013 Aschaffenburg