Cùng lần chuỗi Năm Sự Sáng với giáo triều Rôma. Đại dịch tái phát kinh hoàng