Video cộng đoàn

Lễ mở tay tân Lm. Bùi Ngọc Biên
Date: 18.06.2017
Video: 1
Đại hội Công Giáo
Date: 12.06.2017
Video: 10